สามพันโบก อุบลราชธานี

สามพันโบก อุบลราชธานี เป็นที่รู้จักกันในนามแกรนด์แคนยอนแห่งแม่น้ำโขง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในฤดูแล้งเมื่อแม่น้ำแห้ง กระแสน้ำขนาดใหญ่จะออกมาจากน้ำ แต่มีลักษณะที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นโขดหินที่มีรูเล็ก ๆ ของแอ่งเว้าและเป็นรูขนาดใหญ่ที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำวน มีแอ่งน้ำเหล่านี้มากกว่า 3,000 แห่ง จึงได้ชื่อว่าสามพันโบก นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวสามพันโบก เพราะคำว่า “บก” ในภาษาท้องถิ่นหมายถึง “แอ่งน้ำ” ต้องมาช่วงน้ำลด ของทุกปีตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมสามพันโบกตั้งอยู่ในอำเภอโพธิ์ไทร มีลักษณะเป็นหินทรายอายุประมาณ 110 ล้านปี ไหลเป็นหินประเภทภูพานของจังหวัดอุบลราชธานี ลำธารเหล่านี้อยู่ต่ำกว่าแม่น้ำโขงและถูกกระแสน้ำกัดเซาะมาเป็นเวลานานจนเกิดแอ่งน้ำมากกว่าสามพันแห่งในช่วงฤดูน้ำท่วม วงกลมมีความแตกต่างกัน เช่น วงรี รูปดาว และอ่างล้างหน้าที่มีหัวมิกกี้เมาส์ ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในการถ่ายรูป นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น หินรูปหัวสุนัขตรงทางเข้าแก่งสามพันโบก แอ่งน้ำขนาดใหญ่เท่ากับสระมรกต และโพรงคล้ายถ้ำที่เรียกว่าถ้ำพระพญานาค

สามพันเตรียมเที่ยวบ่อก

 • ต้องไปช่วงหน้าแล้งที่แม่น้ำโขงลดระดับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม
 • ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือการชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า และในช่วงบ่ายถึงเย็นเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน
 • ถ้าจะล่องเรือให้ไปก่อนบ่าย 3 โมง เพื่อไม่ให้ร้อนเกินไปและสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบและบริเวณโดยรอบก่อนจะมืด
 • ลงถนนสามพันโบก ชาวบ้านมีรถสองแถวอยู่ในพื้นที่ (ค่าบริการประมาณ 200 บาทต่อคัน)
 • มีมัคคุเทศก์เยาวชนทำทัวร์ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักท่องเที่ยวจัดให้

16 ข้อน่ารู้ สามพันโบก อุบลราชธานี

สามพันโบก

 1. สามพันโบกตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขงในบริเวณบ้านโป่งเป้า บ้านสองขอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 2. สามพันโบกเป็นแก่งหินที่ขึ้นกลางแม่น้ำโขงในช่วงน้ำลง ว่าลำธารเหล่านี้เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เกิดจากการพังทลายของกระแสน้ำวน นับแล้วมีมากกว่า 3,000 แอ่ง และคำว่า “แอ่ง” ในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “บก” จึงเป็นที่มาของคำว่า สามพันโบก
 3. ความงามของแก่งหินในสามพันโบกทำให้หลายคนเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “แกรนด์แคนยอนประเทศไทย”
 4. ภูมิภาคแม่น้ำโขงอยู่ติดกับประเทศลาว สามพันโบและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อยู่ฝั่งไทย นักท่องเที่ยวไม่สามารถลงจากเรือในประเทศลาวได้ สามารถทนต่อการชมภูมิทัศน์ของประเทศลาว รวมถึงการนั่งเรือชมความงามของธรรมชาติฝั่งลาว
 5. แอ่งและลำธารต่าง ๆ ที่กัดเซาะโดยน้ำในคลื่นสามพันคลื่นจะมีรูปร่างที่สวยงามแปลกตา จากมุมมองทางศิลปะ มีแอ่งหินและหน้าผาต่างๆ เช่น วงรี รูปดาว รูปมิกกี้เมาส์ , รูปหัวใจ หินหัวสุนัข เป็นต้น
 6. สามพันโบกขับรถไปหาเขา บริเวณนี้มีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำ ซึ่งจะมีที่จอดรถ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสามพันโบดได้โดยไม่ต้องขึ้นเรือ
 7. แต่ถ้าอยากไปเที่ยวสามพันเขย่าทุกรสชาติ แนะนำล่องเรือแม่น้ำโขงที่หาดสลุง เรือเช่าเหมาลำพร้อมท่าเรือรับนักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ใกล้สามพันโบก ราคา 1,000 บาท สามารถรองรับได้ 12-15 คน (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
 8. สถานที่ท่องเที่ยวที่มักรวมอยู่ในแผนการเดินทางสามพันโบก ได้แก่ หาดห้อง หาดทรายกว้างที่ทอดยาวไปตามแม่น้ำโขง เกิดจากลมพัด นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมได้ รวมทั้งสไลเดอร์น้ำ – ปากบงเป็นที่ที่เราสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงที่แคบที่สุดในช่วงน้ำลง มีหน้าผากั้นแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งจนน้ำไหลเพียง 56 เมตร – หินหัวพะเนียงเป็นเกาะหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขง มีรูปทรงแปลกตาคล้ายกับชุดไถ เป็นเกาะหินขนาดใหญ่ที่แบ่งแม่น้ำโขงออกเป็นสองสาย หรือที่เรียกว่า “แก่งสองขอน” ผาหินศิลาเล็กเป็นหน้าผาสูงในแม่น้ำโขง สามพันโบกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แวะพักเพื่อถ่ายภาพที่ยาวที่สุด โดยมีการสลักตัวเลขเพื่ออธิบายระดับน้ำในแม่น้ำโขง ซึ่งริเริ่มโดยชาวฝรั่งเศสที่นำเครื่องบินขนส่งสินค้ามาค้าขายในภูมิภาคอินโดจีนในช่วงที่ฝรั่งเศสมีอำนาจในบริเวณนี้ ซึ่งสามารถตกลงกับคนขับเรือได้ว่า ณ จุดนี้เขาจะลงหรือกลับเข้าฝั่งที่หาดสลือ
 9. ช่วงคลื่นเดินทางสามพันคลื่นจะเป็นช่วงหน้าแล้งหรือเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงซึ่งจะอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี (ทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงไม่เท่ากัน ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง)
 10. การเดินทางไปสามพันโบก แนะนำให้เดินทางระหว่างเวลา 06:00 – 09:00 น. และ 15:00 – 17:00 น. เนื่องจากเป็นฤดูฝน อากาศกำลังสบายและน่าดึงดูดใจ ใครอยากชมบรรยากาศสวยๆ ภาพพระอาทิตย์ขึ้น ไปเช้าๆ ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศเย็นๆ ก็สามารถไปช่วงค่ำได้ แต่ไม่ควรเย็นจนเกินไป เพราะถ้ามืดการล่องเรือในแม่น้ำโขงจะเป็นอันตราย
 11. ควรเตรียมอุปกรณ์เก็บความร้อนไว้ด้วย เพราะมีคนโบกมืออยู่ข้างนอกสามพันคน และหน้าท่องเที่ยวก็เป็นช่วงที่อากาศร้อนด้วย ร่ม หมวก เสื้อแขนยาว ยาสูดพ่น ฯลฯ พาใครมาด้วย
 12. ทั้งหาดสลุงและสามพันโบกจะมีร้านอาหาร ร้านค้า ห้องน้ำ และที่พัก
 13. ที่พักสามพันโบกยังมีราคาให้เลือกหลายราคา
 14. เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จากอุบลราชธานี ขับเข้าเมืองสามพันโบกถึงอำเภอโพธิ์ไทร เมื่อมาถึงอำเภอโพธิ์ไทรใช้ทางหลวง 2112 แล้วจะมีทางแยกไปสามพันโบก ถ้าใครอยากล่องเรือไปหาดสลุง
 15. สถานที่ท่องเที่ยวใกล้สามพันโบกที่คุณไม่ควรพลาดคือ “หาดชมดาว” และ “แก่งหินงาม” ซึ่งเป็นหาดทรายกว้างและลำธารกลางแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตารางวา เมตร ไร่และยังสวยสดอยู่ ให้บรรยากาศเงียบสงบน่าชมลวดลายของหินที่ยังคงความโดดเด่น ที่นี่ความอลังการของแก่งหินจะทำให้คุณประทับใจไม่รู้ลืม
 16. ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770 และหากต้องการจองล่องเรือแม่น้ำโขงไปสามพันโบก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเตี้ย (หาดสลุง) 09 0186 1220 สามพันโบก อุบลราชธานี

ที่ตั้งของสามพันโบก

 • ที่ตั้ง : ตำบลบ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/i7s1M4pnRugCWxXH6
 • การเดินทาง : จากตัวเมืองอุบลราชธานี ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2050 ไปยังอำเภอโพธิ์ไทร ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปยังหาดสลึง บ้านสองคอน เพื่อใช้บริการเรือล่องชมแม่น้ำโขง ซึ่งเส้นทางล่องเรือจะผ่าน “ปากบ้อง” จุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง ผ่านหาดหงส์ และไปสิ้นสุดที่สามพันโบก หรือหากต้องการชมสามพันโบกเพียงอย่างเดียว ก็สามารถขับรถตรงไปที่นั่นได้เลย

บทความแนะนำ